شاید با قضاوت عجولانه گناه بزرگی مرتکب بشیم

 

 

معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد:

سارا ...


دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و

 

خودش رو تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت :

بله خانوم؟


معلم که از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و

 

مظلوم دخترک خیره شد و داد زد:


چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟

 

هـــا؟! فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه بی

 

انضباطش باهاش صحبت کنم!

 

دخترک چونه ی لرزونش رو جمع کرد... بغضش رو به زحمت

 

قورت داد و آروم گفت:

 

خانوم... مادرم مریضه... اما بابام گفته

آخر ماه بهش حقوق می دن...


اونوقت می شه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون

 

نیاد...

اونوقت می شه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب

 

تا صبح گریه نکنه

... اونوقت... اونوقت قول داده اگه پولی موند

 

برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم

 

و توش بنویسم...

 اونوقت قول می دم مشقامو ...

 

معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت بشین

 

سارا ...


و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد . . .

 

 

  

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
مرد آبادانی

ای آبادان پر بلا! گلهای پرپرت کو؟ یاران رهبرت کو؟ http://abadanman.persianblog.ir/ http://abadanman.webphoto.ir/

نوژا

ای جان .. از این بچه ها زیادن که مشکل دارن راس میگی اول باید ببینیم مشکل چیه بعد با توپ و تشر برخورد کنیم[گل]

محمد حسین

خیلی قشنگ بود.واقعا هستند تو جامعه همچین کسانیکه محتاج اند ولی شرف و ابروشون رو نمیفروشند

ساغر

با خوندن این پست بغض منم ترکید. [گریه]